รู้จักตำบล
CONDITION
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ
CONTACT
 
กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
   
   
 
 
ประเภทประกาศ :
   
วิธีการจัดหา :
 


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยบ้านนางจรินดา หมู่ที่ 5 บ้านตะกรุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 5 ก.พ. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายบ้านตะเคียนงาม - กลุ่มสันพะเนิน หมู่ที่ 3 บ้านตะเคียนงาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 5 ก.พ. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล.สายคลองสำราญ-บ้านเปราะ หมู่ที่ 4 บ้านคลองสำราญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 4 ก.ย. 2561 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล.สายคลองสำราญ - บ้านเปราะ หมู่ที่ 4 บ้านคลองสำราญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 4 ก.ย. 2561 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหลักกลางหมู่บ้าน (ต่อของเดิม) หมู่ที่ 9 บ้านวังป่าใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 4 ก.ย. 2561 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลักกลางบ้าน หมู่ที่ 9 บ้านวังป่าใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 4 ก.ย. 2561 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านวัด - หนองคล้า หมู่ที่ 7 บ้านวัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 4 ก.ย. 2561 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางสายวังซ่าน - หมู่ที่ 12 บ้านคลองม่วงใต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 4 ก.ย. 2561 ]

  (1)