รู้จักตำบล
CONDITION
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ
CONTACT
 
กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
   
   
 
 
  หมวดข่าว : ประกาศสอบราคา ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ประกาศสอบราคา   ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.บริเวณหน้าบ้านนายประมวล หมู่ที่ 12 (ครั้งที่ 2)   26 ก.พ. 2561 133
ประกาศสอบราคา   ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.บริเวณหน้าบ้านนายประมวล หมู่ที่ 12 บ้านคลองม่วงใต้   19 ก.พ. 2561 159
ประกาศสอบราคา   ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.พร้อมวางท่อเหลี่ยม คสล.บริเวณหน้าบ้านนายประมวล หมู่ที่ 12 บ้านคลองม่วงใต้   22 ม.ค. 2561 157
ประกาศสอบราคา   ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. บริเวณบ้านนายประมวล หมู่ที่ 12 บ้านคลองม่วงใต้ เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ   16 ม.ค. 2561 77
ประกาศสอบราคา   ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านธารมะยม - บ้านเนินดินทราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   4 ธ.ค. 2560 135
ประกาศสอบราคา   ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ   27 พ.ย. 2560 91
ประกาศสอบราคา   ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้าง อาคารร้านค้าชุมชนบริเวณหน้าสำนักงาน อบต.วังซ่าน   8 ส.ค. 2560 146
ประกาศสอบราคา   ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สาย หมู่ที่ 4 เชื่อม หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 13   2 ส.ค. 2560 134
ประกาศสอบราคา   ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายเสนาะ หมู่ที่ 11 (จ่ายจากเงินสะสม)   2 ส.ค. 2560 122
ประกาศสอบราคา   ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายเสนาะ หมู่ที่ี 11    2 ส.ค. 2560 84
  (1)     2