รู้จักตำบล
CONDITION
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ
CONTACT
 
กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
   
   
 
 
  หมวดข่าว : โอนย้าย/รับสมัคร พนักงาน ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
โอนย้าย/รับสมัคร   ประกาศ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง    24 ธ.ค. 2561 39
โอนย้าย/รับสมัคร   ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง   24 ธ.ค. 2561 49
โอนย้าย/รับสมัคร   ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสรรหาเป็นพนักงานจ้าง   20 ธ.ค. 2561 44
โอนย้าย/รับสมัคร   ประกาศ อบต.วังซ่าน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลวังซ่าน   30 พ.ย. 2561 52
โอนย้าย/รับสมัคร   ประกาศ เรื่อง ผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง    21 ส.ค. 2561 103
โอนย้าย/รับสมัคร   ประกาศ อบต.วังซ่าน แก้ไขรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสรรหาเป็นพนักงานจ้าง   15 ส.ค. 2561 97
โอนย้าย/รับสมัคร   ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสรรหาเป็นพนักงานจ้าง   14 ส.ค. 2561 83
โอนย้าย/รับสมัคร   แก้ไขประกาศ อบต.วังซ่าน ภาคผนวก ข. หลักสูตรและวิธีการสอบสรรหา ประเภท พนักงานจ้างทั่วไป   14 ส.ค. 2561 46
โอนย้าย/รับสมัคร   รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลวังซ่าน (ฉบับแก้ไข)    25 ก.ค. 2561 125
โอนย้าย/รับสมัคร   รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลวังซ่าน    23 ก.ค. 2561 108
  (1)     2