รู้จักตำบล
CONDITION
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ
CONTACT
 
กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
   
   
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.วังม้า   ประกาศวิจารณ์ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 7 บ้านหนองกระทิง ต.วังม้า อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   20 ก.พ. 2562 3
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.วัดไทรย์   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุในกิจกรรมสนับสนุนศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลวัดไทรย์ (การประดิษฐ์ของชำร่วย การบูรฟักทอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20 ก.พ. 2562 3
ข่าวสารจาก สถ.อ. สถ.อ.ไพศาลี   ที่ นว 0023.16/ว 691 เรื่อง แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   20 ก.พ. 2562 0
ข่าวสารจาก สถ.อ. สถ.อ.ไพศาลี   ที่ นว 0023.16/ว 690 เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างเยาวชนเพื่อการพัฒนารุ่นที่ 8 (อาสาสมัครหน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริกา รุ่นที่ 132)   20 ก.พ. 2562 0
ข่าวสารจาก สถ.อ. สถ.อ.ไพศาลี   ที่ นว 0023.16/ว 689 เรื่อง รายงานผลการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบ 6 เดือนหลัง (1 เมษายน – 30 กันยายน 2561)   20 ก.พ. 2562 1
ข่าวสารจาก สถ.อ. สถ.อ.ไพศาลี   ที่ นว 0023.16/ว 688 เรื่อง การนำส่งเงินให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบ GFMIS   20 ก.พ. 2562 0
ข่าวสารจาก สถ.อ. สถ.อ.ไพศาลี   ด่วนที่สุด ที่ นว 0023.16/ว 687 เรื่อง การเจาะและใช้น้ำบาดาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   20 ก.พ. 2562 0
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.พันลาน   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถแบ็คโฮขนาดเล็ก จำนวน 1 รายการ    20 ก.พ. 2562 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.พันลาน   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาสำรวจจำนวนสุนัข/แมว ฯ   20 ก.พ. 2562 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.สายลำโพง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำปีงบประมาณ 2562 ของรถบรรทุกน้ำ อบจ. หมายเลขทะเบียน บม 3291 นครสวรรค์ จำนวน 1 คัน   20 ก.พ. 2562 1
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 4129/td>