กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ประเภทประกาศ :
   
วิธีการจัดหา :
 


จ้างซ่อมแซมระบบปั้มน้ำรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 เม.ย. 2562 ]ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 เม.ย. 2562 ]จ้างเติมน้ำยาเครื่องปรับอากาศ รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ทะเบียน 82-6791 นว. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 เม.ย. 2562 ]ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ตามโครงการสนับสนุนกลุ่มอาชีพในตำบลวังซ่าน (เกษตรทางเลือก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 23 เม.ย. 2562 ]ซื้อนำ้มันไฮดรอลิค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 เม.ย. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยบ้านนางจรินดา หมู่ที่ 5 บ้านตะกรุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 14 มี.ค. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายบ้านตะเคียนงาม - กลุ่มสันพะเนิน หมู่ที่ 3 บ้านตะเคียนงาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 14 มี.ค. 2562 ]ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เพิ่มเติม) ตามโครงการสนับสนุนกลุ่มอาชีพในตำบลวังซ่าน (เกษตรทางเลือก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 14 มี.ค. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยบ้านนางจรินดา หมู่ที่ 5 บ้านตะกรุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 5 ก.พ. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายบ้านตะเคียนงาม - กลุ่มสันพะเนิน หมู่ที่ 3 บ้านตะเคียนงาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 5 ก.พ. 2562 ]

  (1)     2