รู้จักตำบล
CONDITION
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ
CONTACT
 
กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
   
   
 
 
 
ประกาศ เรื่อง รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ผู้อำนวยการกองคลัง)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 20 ธ.ค. 2561 เวลา 15.44 น. โดย คุณ อภิเดช เสือทุเรียน

ผู้เข้าชม 134 ท่าน