รู้จักตำบล
CONDITION
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ
CONTACT
 
กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
   
   
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล ปีงบประมาณ (พ.ศ. 2561-2565)   17 พ.ค. 2562 4
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ผู้อำนวยการกองคลัง)   20 ธ.ค. 2561 134
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และพนักงานจ้าง   26 พ.ย. 2561 161
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   25 ต.ค. 2561 134
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ การใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2562   25 ต.ค. 2561 69
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศแนวทางการปฏิบัติด้านการส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ ตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ.2558   18 ต.ค. 2561 77
ข่าวประชาสัมพันธ์   เรื่อง รับสมคัรสมาชิกอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.)   21 มิ.ย. 2561 116
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเผยแพร่ผินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561   29 มี.ค. 2561 168
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561   29 มี.ค. 2561 114
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ กำหนดการประชาคมหมู่บ้าน   11 เม.ย. 2562 8
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 6