รู้จักตำบล
CONDITION
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ
CONTACT
 
กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
   
   
 
 
  หมวดข่าว : ราคากลาง ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ราคากลาง   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางก่อสร้างถน คสล.สายคลองสำราญ - บ้านเปราะ   30 มี.ค. 2561 178
ราคากลาง   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านวัด - หนองคล้า หมู่ที่ 7   30 มี.ค. 2561 195
ราคากลาง   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางก่อสร้างถนน คสล.สายคลองสำราญ - บ้านเปราะ   30 มี.ค. 2561 174
ราคากลาง   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางซ่อมสร้างถนนลาดยางสายวังซ่าน- หมู่ที่ 12 บ้านคลองม่วง   30 มี.ค. 2561 79
ราคากลาง   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางก่อสร้างถนน คสล.สายหลัก หมู่ที่ 9   30 มี.ค. 2561 163
ราคากลาง   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนช่วงปิดภาคเรียนที่่ 2/2560   7 มี.ค. 2561 97
ราคากลาง   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบดาด คสล.บริเวณลำคลองหลังบ้านนายเตียง หมู่ที่ 13   21 ก.พ. 2561 116
ราคากลาง   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางขุดลอกคลองไส้งูสายนาลุงกอง หมู่ที่ 1   21 ก.พ. 2561 90
ราคากลาง   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางจ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.บริเวณหน้าบ้านนายประมวล หมู่ที่ 12 บ้านคลองม่วงใต้   19 ก.พ. 2561 103
ราคากลาง   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางถนนสายหมู่ที่ 8 - หมู่ที่ 7 บ้านวัด   12 ก.พ. 2561 66
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 8