กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
รู้จักตำบล
CONDITION
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ
CONTACT
 
   
   
 
 
   
ปลาร้าบอง
ราคา : 28-40 บาท
ผลิตโดย : กลุ่มผลิตปลาร้าบ้านวังป่าใหญ่
จำนวนผู้เข้าชม : 1168 ท่าน
 
   
หัตถกรรมจักสานเข่งปลาทู
ราคา : 15-40 บาท
ผลิตโดย : กลุ่มจักสานเข่งปลาทู
จำนวนผู้เข้าชม : 1274 ท่าน
 
   
ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด
ราคา : 280 บาท
ผลิตโดย : กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด
จำนวนผู้เข้าชม : 879 ท่าน
 
  (1)