รู้จักตำบล
CONDITION
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ
CONTACT
 
กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
   
   
 
 
   ศูนย์เรียนรู้โรงเรียนชาวนา  (จังหวัด นครสวรรค์)
 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
 
ชื่อสถานที่ : ศูนย์เรียนรู้โรงเรียนชาวนา
 
ที่ตั้ง : บ้านธารมะยม หมู่ที่ ๑๐ ต.วังซ่าน อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์
 
ข้อมูล : องค์การบริหารส่วนตำบลวังซ่าน ได้สนับสนุนงบประมาณจัดตั้ง ศูนย์เรียนรู้โรงเรียนชาวนา โครงการท่องเที่ยวโดยชุมชน กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการเทีื่องเที่ยวชุมชน กรมท่องเที่ยว บ้านธารมะยม หมู่ ๑๐ ต.วังซ่าน อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์
 
รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว

 
 
ผู้เข้าชม 662 ท่าน